Liberálna zberba,
ktorá hovorí o slušnosti
ale ponižuje, uráža, znevažuje a produkuje antislovakizmus
Zlodeji
Vysoko postavené
osoby
z politiky
a médií si neodopierajú žiadne zvrhlosti a myslia si, že sú nepostihnuteľní
Matovič
chráni
zlodejov
Youtube video

Témy

“Agender“ - pocit neexistencie pohlavia / absencia pohlavia alebo neutrálne pohlavie.

“Astralgender“ - pohlavie, ktoré sa cíti byť napojené na vesmír.

“Cendgender“ - keď sa mení pohlavie medzi jedným a jeho opakom.

“Genderflow“ - rod, ktorý je medzi nekonečnými pocitmi tekutý.

“Hydrogender“ – rod, ktorý zdieľa spoločné znaky s vodou.

“Subgender“ – väčšinou “agender“ s trochou iného pohlavia.

“Tragender“ - pohlavie, ktoré sa tiahne celým spektrom pohlaví.

“Verangender“ – rod, ktorý má tendenciu sa zmeniť na iný, len čo je identifikovaný.

“Vocigender“ - pohlavie, ktoré je slabé alebo prázdne.

Absolútna sloboda nielen voľby svojej orientácie, svojho sexuálneho partnera, ale aj voľby svojho genderu bez ohľadu na biológiu a spoločenské konvencie

Ak povieme genderistický hnoj, je to urážka hnoja.

Aktivisti proti diktátu LGBTI a gender ideológie

Aktivity transrodových neoliberálov sú proti zdravému rozumu a hlavne proti prírode

Anti-gender bytosti.

Definujem sa ako transrodová lesba.

Diabolský gender

Environmentalizmus, genderizmus, multikulturalizmus, alarmizmus, hromada “-izmov“, ktoré majú jedno spoločné: Ešte pred dvaciatimi rokmi zneli ako z cudzej planéty, dnes hrozia oládnutím a prekopaním nášho sveta.

EÚ a liberálni extrémisti nám chcú nanútiť pro-genderový Istanbulský dohovor.

Ešte sme nevyhodili Istanbulský dohovor a už máme na stole novú salámovú metódu presadzovania gender ideológie, ako inak zas cez ďalší dohovor o násilí a obťažovaní, tentoraz z Medzinárodnej organizácie práce.

Feminizmus, transgenderizmus, islamizmus ako nástroje tvorby chaosu

Herečka Julia Roberts si želá, aby všetky toalety boli bez-rodové. Gender free. “Všerodové“ toalety sú v Spojených Štátoch čoraz väčším trendom. Aj hollywoodske celebrity čoraz častejšie v rozhovoroch vysvetľujú, že vychovávajú svoje deti gender-free.

Hodnoty západu - LGBTI, pedofília, liberalizmus, terorizmus, fašizmus, nacizmus a genderizmus

Ideológia gender je absolútny hnoj, ktorý musí byť vyhodený zo Slovenska

Ideológia gender je proti Bohu, proti vede aj proti prírode.

Ideológia gender nehľadá pravdu, ale nám vnucuje niečo úplne zvrátené.

Ideál ľudstva - multikultúrne transgenderová bytosť

Istambulský dohovor je najnebezpečnejšia infekcia ľudstva. Keď mor rozniesli potkany, tak genderizmus rozširujú LGBTI potkany, ktorí nakoniec vyhubia celé národy.

Jedným z hlavných prejavov zla v súčasnej dobe je rodová ideológia, je za útok na rôznorodosť a Božiu kreativitu. Gender ideológia sa usiluje o podkopanie ľudskosti vo všetkých prostrediach.

Komentátor denníka SME Matúš Lenický, alias “DJ B-complex“, či “Matia Lenická“ organizoval “transgender akciu“ Hell-o-queen 2019, ktorú môžeme považovať za akt nenávisti voči kresťanstvu.

Komunisti mali KGB, nacisti mali Gestapo, genderisti a liberáli majú výbor GREVIO

Kresťanské hodnoty sú nezlučiteľné s hodnotami genderizmu, biharioizmu a ekoterorizmu

Kto ide do neoliberálneho lesa, nesmie sa báť transgenderového vlka.

Kto sú naši bratia liberáli? Nezodpovední ľudia, ktorí berú bomby do ruky. Aké bomby? Tie, ktoré zabíjajú náš národ (potraty, eutanázie, gender ideológia, LGBTI, drogy, cenzúra).

Kultúrou smrti nie je len gender ideológia, ale aj potratová agenda, registrované partnerstvá a eutanázia

LGBTI jugend a Gender jugend chcú len dobro a slušnosť

Liberálne dobro je indoktrinovať deti genderovými bludmi

Medzinárodný deň transgenderových kreatúr

Multigenderový natofil

Na púti v Levoči, kde boli pred veriacimi nastúpení všetci, Kiska, Štefanec, Hlina, Remišová. Všetko politici, ktorí nemali problém s Istanbulským dohovorom, zavádzaním gender ideológie, no vadilo im referendum o rodine

Neoliberáli a genderisti sa chovajú ako dobytok

Neoliberálna gay-pornografia z pohľadu genderových stereotypov

Neoliberálna gender párty plná dobra a porozumenia

Neoliberálne genderové mrzačenie psychosexuálneho vývoja detí.

Neoliberálny urinogender

Neoprogresívni feťácki transgenderisti

Nesmieme pripustiť genderistickú hnilobu.

Nie Boh povie či si muž alebo žena, ale ja nafúkaný genderista poviem či si muž alebo žena

Normálna rodina ich vôbec nezaujíma. Gender je klamanie od detstva.

Obete transgender loby.

Odmietame gender ideológiu, ktorá oddeľuje pohlavie od rodu.

Pietruchová je trojsky kôň gender ideológie na Slovensku

Po fašizme a komunizme nastupuje gender

Pod pláštikom liberálnej demokracie sa skrývajú agresívne myšlienkové pareniská environmentalizmu, multikulturalizmu, genderizmu, feminizmu, politickej korektnosti, dirigizmu, explózie ľudských práv (na úkor práv občianskych).

Podpora masovej migrácie predstavuje zásadný útok na národné štáty, ktoré sú prekážkou progresivistického internacionalizmu a globalizmu, feminizmus a podpora homosexuálnych sobášov majú oslabiť a rozložiť rodinu, ako základnú spoločenskú jednotku, a transgenderová ideológia má za cieľ zmeniť základnú ľudskú identitu tak, ako na nej svet doteraz stál.

Podľa genderového chápania manželstvo a rodina je vraj prežitkom

Pojem kultúra smrti zaviedol bývalý pápež Ján Pavol II., ktorý takto označil vraždenie nenarodených detí – potraty, eutanáziu, LGBTI propagandu a Gender ideológiu.

Potraty - fyzická vražda nevinných. Gender - morálna vražda nevinných. Eutanázia - fyzická vražda našich dospelých, v Belgicku už aj detí. Registrované partnerstvá - morálna vražda našich manželstiev.

Potrebujeme zákony proti propagande LGBTI a genderizmu.

Pre gender ideológov, každý vedec, každý kto niečo v umení, vo vede znamenal bol žena alebo intersexuál

Prepis rodu a zdravotná starostlivosť o transrodové osoby.

Práva extrémne uchylných ľudí, lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí.

Riešením problémov rodín sú transgenderové monštrá?

Skutočnosť, že rodoví experti typu Pietruchová neprotestovali voči prípadu, kedy je súdom umožnené mužovi odhaľovať svoje genitálie pred deťmi ženského pohlavia, pristihuje rodových expertov pri pokrytectve a diletantizme

Slabomyseľní liberáli prepadli transgenderovej magoriáde

Slovensko nechce genderizmus

Ste za zákaz LGBTI propagandy a gender ideológie? Ste za ochranu detí pred zvrátenosťami?

Systém potrebuje bytosť bez národa, rasy, tradičnej kultúry aj pohlavia - gender, LGBTI

Teória gender ukazuje cez praktické dôsledky, že sa priraďuje ku kultúre smrti

Toto všetko, gender ideológia, LGBTI je jedno veľké klamstvo démona.

Trangenderová kreatúra.

Trans-žaludskí trans-genderoví trans-rasisti

Transgender už nestačí, niektorí jedinci chcú zmeniť svoj ľudský druh na zvierací

Transgender žaludi

Transgenderizmus je v protiklade k pravde

Transgenderoví Mengeleovia

Transgenderoví fašisti.

Transgenderoví žaluďofili

Veľkou iróniou je, že feministky sa vzhľadom i postojom viac podobajú na mužov ako transgender jedinci

Všetci ľudia dobrej vôle by mali odsúdiť akt nenávisti pochádzajúci od transgender dídžeja B-complexa.

Všetko je možné v rámci transgenderu

Zobrazenie šaštínskej Madony ako transgender dídžeja B-complex s diabolskými rohmi je nenávistným prejavom, ktorý rozdúchava iba nenávisť.

Zvrátené experimenty ultraliberálov, ktoré by chceli vniesť do našeho právneho poriadku a teda do celej spoločnosti aj prostredníctvom tzv. Istanbulského dohovoru. Ide o LGBTI agendu a gender ideológiu.

Útok progresivistov je stále agresívnejší a jeho dopady ničivejšie. Ekofanatizmus, genderizmus, feminizmus a samovražedný multikulturalizmus sú ich hlavné ideologické smery.

Účelová “genderizácia“ a nebiologická manipulácia detí je v rozpore s verejným poriadkom, zdravým a morálkou.

Čaputová nemôže slúžiť len jednej skupine ľudí – genderistom, ktorých je menšina.

Ľudia bez genderového statusu

Školy si neuvedomujú nebezpečenstvo gender ideológie

Žaluďogenderisti

Matovičovci a Covid strašiaci.