Liberálna zberba,
ktorá hovorí o slušnosti
ale ponižuje, uráža, znevažuje a produkuje antislovakizmus
Zlodeji
Vysoko postavené
osoby
z politiky
a médií si neodopierajú žiadne zvrhlosti a myslia si, že sú nepostihnuteľní
Matovič
chráni
zlodejov
Youtube video

Témy

Absurdné pretláčanie multikulturalizmu

Ak máš obavy z multikulturalizmu, pozor na to, si vlastne fašista.

Ani politika “farbosleposti“, ani politika multikulturalizmu v snahe o elimináciu pojmu rasa neboli úspešné

Antifa šíri svoj nihilizmus a multikulti diktát

Baková, Hanzelová a podobná spodina nech idú do sveta okúsiť multikulti na vlastnej koži, nech ich obohatia transrasoví priatelia slobody

Chmelárovi socialisti môžu uspieť, len ak nebudú presadzovať agendu LGBTI a multikulti

Dobre využité peniaze na multikultúrne zručnosti

Environmentalizmus, genderizmus, multikulturalizmus, alarmizmus, hromada “-izmov“, ktoré majú jedno spoločné: Ešte pred dvaciatimi rokmi zneli ako z cudzej planéty, dnes hrozia oládnutím a prekopaním nášho sveta.

Ideál ľudstva - multikultúrne transgenderová bytosť

Liberalizmus, individualizmus, multikulti, hamburgery a alegorické vozy

Liberál však nevidí utrpenie národov, on vidí iba ľudské práva tých šikovnejších a talentovanejších príslušníkov vyšších stredných tried. A preto tára o migrácii, multikulturalizme a voľnom obchode.

Liberálni extrémisti by tu najradšej nasilu pretlačili liberálnu ideológiu, postavenú na individualizme, vykorisťovaní, odcudzení a multikulturalizme

Manželkou pána Kovačiča je redaktorka denníka SME, ktorú platí Penta - Bc. Zuzana Hanzelová. Tá priam militantne útočí na Smer a propaguje liberálnu ideológiu, vrátane multikulturalizmu a vciťovania sa do pedofilov.

Nechceme takú Európu, kde si Pauhofová môže drístať o multikulti ale žiť v bezpečnom prostredí

Neoliberálne multikulti perverzné prasce v politických mimovládkach a protislovenských médiách

Patríš k LGBTI? Patríš k multikulti menšine? Máš funkciu!

Pod pláštikom liberálnej demokracie sa skrývajú agresívne myšlienkové pareniská environmentalizmu, multikulturalizmu, genderizmu, feminizmu, politickej korektnosti, dirigizmu, explózie ľudských práv (na úkor práv občianskych).

Pokiaľ komentátor aktualít.sk si ideologicky píše nejaké nezmysly a Smatana blúzni o multikulti, to ešte stále nezodpovedá realite, popierači holokauzy tu majú veľmi silný tím popieračov reality

Pád paradigmy multikultúrnej spoločnosti

SME pedofili, SME úchyláci, SME LGBTI prasce, SME multikulti devianti, SME protislovenskí, SME antikresťanskí, SME ničomná zvrhlá háveď

Skutočná demokracia zabezpečuje bezpečnosť občanov a nie multikulti násilie a vraždy

Súčasný európsky fašizmus sa realizuje na idei LGBTI a multikulturalizmu

Totalita je zahalená v politickej korektnosti, ekológii, rovnosti pohlaví a multikulturalizme

Vzdelávanie idiotov v multikultúrnych pseudoodboroch

Zlyhanie multikulti je v rámci masívneho stretu moslimskej a západnej kultúry nevyhnutnosť

Západ sa snaží kultúrne kolonizovať strednú Európu a nasilu tu pretlačiť liberálnu a multikulturálnu agendu

Útok progresivistov je stále agresívnejší a jeho dopady ničivejšie. Ekofanatizmus, genderizmus, feminizmus a samovražedný multikulturalizmus sú ich hlavné ideologické smery.

Čo ak už multikulti stačilo a nechceme multikulti

Nech štát vezme peniaze mimovládkam a dá ich na záchranu pracujúcich ľudí.