Liberálna zberba,
ktorá hovorí o slušnosti
ale ponižuje, uráža, znevažuje a produkuje antislovakizmus
Zlodeji
Vysoko postavené
osoby
z politiky
a médií si neodopierajú žiadne zvrhlosti a myslia si, že sú nepostihnuteľní
Matovič
chráni
zlodejov
Youtube video

Témy

“Ľud“ je partikulárny, viazaný na čas a miesto, uzavretý sám do seba (takže žiadna “otvorená spoločnosť“!) a odmietajúci všetko “cudzie“.

A hoci Trubanove nezmyselné výkriky sú cielené práve na intelekt a naivitu mladých, nemali by sme podceniť najmä skutočnosť, že politik, ktorý otvorene prehlási, že chce segregovať skupinu občanov na základe ich veku, nie je vysporiadaný zo základnými hodnotami ľudskej spoločnosti, v ktorej žije a pôsobí.

Aj militantné organizácie, ako Globsec prispievajú k hodnotovému chaosu v našej spoločnosti.

Ak advokátka vytvára dojem v demokratickej spoločnosti, že je neprípustné, aby niekto kritizoval prokurátora, pomáha tým vytvárať atmosféru strachu a obmedzuje tak slobodu slova.

Ak sa máte v demokratickej spoločnosti báť povedať iný názor, aby ste sa nestali predmetom pubertálnej šikany, potom už nehovoríme o demokracii, ale o fašizme

Ak sa princíp “dobrovoľne nasilu“ udomácni v spoločnosti, už nám slobodu nikdy nevrátia.

Ak táto neoliberálna spoločnosť dovoľuje vraždiť nevinné nenarodené deti, čo má právo zakázať?

Ako je možné, že hlas židovského lekára Gabriela Hoffmanna je v našej slušnej a demokratickej spoločnosti ignorovaný a videá o ňom sú na youtube pravidelne vymazávané?

Benčíka odmenila aj Nadácia otvorenej spoločnosti. Logicky - slúži presne tým miliardárom z USA, ktorým vyhovuje globálny kapitalizmus a liberálna ideológia.

Bihariová, šikovná indo-slovenská právnička by sa mala venovať svojmu etniku, namiesto útokom na väčšinovú spoločnosť

Celé toto klimatické blúznenie, ktorému spoločnosti na dnešnom vyspelom Západe viac a viac prepadajú, je zjavným symptómom duchovnej a spoločenskej krízy, ktorá ohrozuje slobodnú spoločnosť ďaleko viac, než všetci diktátori svet

Cesta k spravodlivej a udržateľnej spoločnosti sa začína

Cieľom neoliberálnych fašistov je zdecimovanie spoločnosti, ktorá bude mať stále menej a menej detí

Dejiny a ľudská spoločnosť sa obrátili proti židovskej pýche a ich predstavám o vyvolenom národe, ale oni si do dnešného dňa nevedia uvedomiť, že privilégium židovského národa ako vyvoleného padlo a že ukrižovali vlastného Mesiáša

Demokraciu nie je možné importovať zvonka, môže sa zrodiť iba v samotnej spoločnosti

Diktát proti majoritnej spoločnosti

Dystopia je vízia totalitnej a elitami ovládanej spoločnosti, v ktorej v strašných životných podmienkach otročí drvivá väčšina.

Fašizmus ako ideológia, fixovaná na štátne inštitúcie, používa politiku ako nástroj na transformáciu spoločnosti atomizovaných jedincov na organický celok.

Fašizácia spoločnosti a Rúško-hunteri ako Gestapo.

Galko kvituje články s agendou o pedofiloch, rozšírili mu vedomosti, narodili sa takí, spoločnosť by ich mala podporovať

Hlavnou príčinou intelektuálnej biedy v spoločnosti je zaostávanie niektorých humanitných disciplín

Hlavnú vinu na stave slovenskej spoločnosti nesú oligarchiské médiá

Honz je obklopený ľuďmi zo slniečkarskych mimovládok, vrátane Nadácie otvorenej spoločnosti.

Ideológia rodovej rovnosti vychádza z mylného predpokadu, že ženskosť a mužskosť nám v dominantnej miere implantovala spoločnosť, čo však veda vyvrátila

Ideopolícia, v ktorej pracujú pešiaci Eset-u, GLOBSEC-u a Nadácie otvorenej spoločnosti

Justiční inkvizítori Klemanič a Šanta sa rozhodli slovenskú spoločnosť vrátiť do stredoveku.

Kapitalistická ekonomika postaví na okraj spoločnosti veľký počet ľudí, ktorí zostanú bez štátnej pomoci permanentne nezamenstnaní.

Kaviarenský odpad spoločnosti

Komunizmus je vízia spoločnosti, v ktorej nebude útlaku, nerovnosti, vykorisťovania a nedostatku.

Korunu všetkým populistickým sľubom nasadil najslušnejší zo slušných, kvalitne ideologicky vyškolený “expert“ na občiansku spoločnosť Šeliga. Totalitní predstavitelia neľudských režimov, ako Mussolini alebo Hitler či komunisti, by sa takémuto človeku iste potešili.

Kto pôsobí v Správnej rade Nadácie otvorenej spoločnosti na Slovensku? Peter Kubina. Naš právniček od excelencie zo skládky. Priamo od strýka Sorosa.

Kto sa ospravedlnil tým židom, ktorých ich vlastní súkmeňovci v rámci svojej komunity pozbavili všetkých práv a úplne ich vylúčili zo svojej spoločnosti?

Liberalizmus nedokáže riešiť problémy globalizácie, pretože jeho perspektíva je čisto individualistická. Nevníma spoločnosť ako celok a potom mu uchádzajú súvislosti.

Liberalizmus tára o ľudských právach, ale myslí tým individualistickú víziu spoločnosti, v ktorej neexistujú kolektívne identity, triedna solidarita ani vlastenectvo a zbohatlícke indivíduá so svojimi ľudskými právami môžu do sýtosti vykorisťovať individuálnych robotníkov, ktorí sa bez kolektívnej akcie nedokážu brániť. Celé je to len podvod.

Liberáli krok za krokom presadzujú v spoločnosti úchylné hodnoty

Liberáli sa snažia salámovou metódou rozbiť tradičné, normálne morálne hodnoty slovenskej spoločnosti a z úchyliek a sexuálnych porúch sa snažia slovníkom humanistov a tolerantných ľudí urobiť spoločenské normy

Liberálna tolerancia v modernej masovej spoločnosti neodkazuje na porozumenie a spolupatričnosť, ale na ľahostajnosť a nezáujem

Liberálne brožúrky o smetiskách, ktoré financovala Nadácia otvorenej spoločnosti

Liberálni fašisti ešte nemajú gulagy, vytvorili len ekonomické prostredie ako ľudí lámať, odstaviť na okraj spoločnosti, znemožniť im pôsobiť v ich prostredí a vytvárať im všeliaké problémy a prekážky.

Liberálno-extrémistická strana Progresívne Slovensko sa čoraz viac ukazuje ako veľké nebezpečenstvo pre slovenskú spoločnosť.

Liberálov typu Pellegrini a Lajčák je potrebné zatlačiť do úzadia, alebo ich jednoducho vyhodiť na okraj spoločnosti

Mainstreamové konšpirácie sa však netýkajú len jednej komunity, sú problémom celej spoločnosti

Mainstreamové média homosexuálitou nekončia, práve preto rozbehli scitlivovanie spoločnosti smerom i k pedofílii

Manželstvo chápané ako zväzok jedného muža a jednej ženy nie je historickým prežitkom, ale podstatnou a základnou inštitúciou aj v súčasnej občianskej spoločnosti

Marketing homosexuality vôbec nie je v záujme spoločnosti

Mesežnikovi vadí legitímna politická strana neohrozujúca demokratickú spoločnosť, on preferuje totalitné nedemokratické besnenie

Minimálne polovica spoločnosti, ktorá má plné zuby kapitalizmu, nerovnosti, vojen a rusofóbie

Minimálne polovica spoločnosti, ktorá má plné zuby liberalizmu a amerikanizácie

Morálne bahno spoločnosti a “hrdinskí novinári“ z Nového času.

Médiá musia byť v rukách spoločnosti, inak nikdy nebudú nestranné

Médiá, aktivisti a trolovia sú organizovaní finančnými skupinami na to, aby v spoločnosti vytvorili atmosféru strachu

Najväčšou hrozbou pre národné sebaurčenie je sieť, podporujúca globálnu a otvorenú spoločnosť a snažiaca sa zrušiť národné rámce.

Narastajúcu podporu rôznych foriem liberálneho extrémizmu v našej spoločnosti, považujeme za alarmujúce ohrozenie slobody a demokracie

Naša spoločnosť potrebuje chrániť deti a nie vciťovať sa do pohnútok pedofilov ako sú Galko či Hanzelová

Naša spoločnosť potrebuje chrániť deti a nie vciťovať sa do pohnútok pedofilov v SME

Naša spoločnosť vytvorila náhradné náboženstvo: zdravie sa stalo najvyšším dobrom, náhradný boh, ktorému treba prinášať obete – v tomto prípade vakcínou založenou na smrti iného ľudského života.

Nemôžeme dopustiť, aby liberáli preliezli štátne inštitúcie a terorizovali slovenskú spoločnosť.

Neoliberalizmus podkopáva demokraciu 40 rokov. Forma globalizácie predpísaná neoliberalizmom spôsobila, že jednotlivci a celé spoločnosti nemajú pod kontrolou dôležité súčasti svojho osudu.

Neoliberáli desaťročia premorovali spoločnosť a zrazu je to pre nich na úrovni vraždy. Urobili z toho médium vlastnej zbabelosti.

Neoliberáli dokazujú, že oni sú tým skutočným extrémom. Liberálnym extrémom. Nevedia zniesť iný názor. Nevedia argumentovať. Nevedia prijať pluralitu v spoločnosti.

Neoliberáli trieskajú svojou špinavou papuľou opĺzlosti v spoločnosti slušných ľudí. Obdarúvajú nás týmito špinavými rečami. Je to ich vizitka.

Neoliberálom je jedno, že západná predstava demokracie a ľudských práv rozloží tradičnú spoločnosť na cucky, povedie k občianskej vojne či k chaosu

Netolerujme v spoločnosti úchylov či pedofilov, aj keď libertariáni by ich najradšej oslavovali, sú veľmi nebezpeční

Novinárska cena Nadácie otvorenej spoločnosti, má taký význam, že všetci vieme, na koho si dávať pozor - ak niekoho títo ocenia, nebude to novinár, ale liberálny propagandista

Náboženský extrémizmus, ako druh sekundárneho extrémizmu, vychádza z radikálnych prúdov rôznych svetových náboženstiev, ktoré sa snažia o násilnú zmenu usporiadania spoločnosti.

Násilná smrť mladého novinára a jeho priateľky s následným tancovaním novinánov na ich hroboch, bola to obludnosť, pre ktorú nemá mať spoločnosť pochopenie

O nápravu sveta nejde. Ide ako vždy o kontrolu ľudí vo vlastnej spoločnosti a manipuláciu ich vedomím

Odcudzenie bratislavských liberálov, ktorí nechápu priority slovenskej spoločnosti

Ofenzíva progresivistov vyvoláva odpor čoraz väčšej časti mlčiacej väčšiny občanov a spoločnosť dramaticky polarizuje.

Otázka je, prečo by sme mali my využívať naše verejné zdroje na to, aby sme vyrábali kvalitných lekárov či vedcov pre zahraničné koncerny a nemecké nemocnice? Prečo ich radšej neinvestovať do rozvoja našej spoločnosti?

Pedofíliu denník vykreslil ako sexuálnu odchýlku, ktorú by spoločnosť mala akceptovať podobne ako homosexualitu

Pietruchová čelná potratová bojovníčka, ktorá má na katolícku cirkev ťažké srdce, lebo sa snaží kaziť kšefty potratárskym farmaceutickým spoločnostiam

Plakať 30 rokov po revolúcii, že nebola dostatočne revolučná, je naozaj trockistické. Taký je príspevok Mareka Vagoviča k aktuálnej kultúrnej vojne, ktorá zúri na predvolebnom Slovensku, a Lev Davidovič Trockij Bronštejn alias Trockij, je spoločnosť, v akej sa síce nepochybne nechcel, ale pričinením vlastného radikalizmu nevyhnutne ocitol.

Podľa výrokov, ktoré Šeliga uviedol na tlačovom brífingu, keď vystupoval sťaby hovorca celého národa a celej spoločnosti, pravdepodobne javí aj známky pomätenia zmyslov, čo ho ale neospravedlňuje z nesenia zodpovednosti za svoje výroky a útoky na demokraciu.

Pokiaľ budeme v spoločnosti propagovať homosexualitu, bude mať naša spoločnosť menej detí

Pokrytectvo a klamstvo nášho verejného života nakoniec zoberie dôvod žiť podľa pravidiel slušnej spoločnosti aj slušným ľuďom. To je cesta do pekla.

Politológ tvrdí, že Čaputovej reálna podpora v spoločnosti je nízka

Posledné desaťročia sa západnou spoločnosťou šíri neustále silnejúca filozofia kultúry smrti. Táto filozofia sa napĺňa presadzovaním a šírením potratov, eutanázie, prehnaných práv homosexuálnych párov (LGBTI), propagáciou násilia, materializmu, egoizmu, ateizmu, vtláčaním pocitu bezmocnosti a márnosti a končí dystopickým videním budúcnosti.

Prejavy radikalizmu a extrémizmu v neoliberálnej spoločnosti plnej úchylov.

Pretláčať západné ideológie a rozvracať našu spoločnosť si nenecháme

Prezidentka žiada zrušiť šikanu občanov, ktorí na testovanie nechcú ísť. Rozdeľovanie spoločnosti na “zodpovedných“ a “nezodpovedných“, o ktoré sa snaží premiér Matovič, rozoštvávať spoločnosť a ničí súdržnosť.

Prečo chcú všetky vlády dospieť ku kontrolovanej spoločnosti?

Priepasť medzi liberálmi a zvyškom spoločnosti sa prehlbuje

Prínos Demeša pre spoločnosť je nižší ako tých čo odvážajú odpadky, aby sme sa v nich neutopili

Pád paradigmy multikultúrnej spoločnosti

Pánovi Honzovi a jeho slniečkovým pussypajtášom naozaj vôbec nedocvakáva, že svojím rozoštvávaním spoločnosti, hrotením konfliktu, urážaním demokratického cítenia státisícov občanov robia medvediu službu myšlienkam, ktorým veria, ale aj politickým prúdom, ktoré reprezentujú, tobôž v čase pred voľbami?

Rovnako ako nacizmus delil spoločnosť na rasy, rovnako ako komunizmus delil spoločnosť na triedy, aj táto nová ideológia (liberálna demokracia) delí spoločnosť na antagonistické vrstvy.

Rozdielne postavenie mužov a žien v spoločnosti nie je podmienené biologickými rozdielmi medzi nimi

SME sa zaslúžili o nemiestnu propagandu a neakceptovateľné a odsúdeniahodné zľahčovanie vážneho problému pedofílie v spoločnosti

Skutočnosť, že politické mimovládky nereprezentujú občiansku spoločnosť, ale jej menšinovú časť, sa prejavuje aj v tom, že 85 – 90 % ich príjmov pochádza z vládnych zdrojov a od korporácií a len 10 – 15 % od jednotlivcov

Sloboda bez zodpovednosti je v spoločnosti nefunkčná

Slobodomurárska sekta vyvíja veľké úsilie, aby Učiteľský úrad Cirkvi neznamenal nič v občianskej spoločnosti

Slovenské médiá, ktoré vlastní Eset, robia Čaputovej lacnú reklamu. Robia z nej svetovú hviezdu - z blondínky, čo v živote nič nedokázala, akurát tak cucať prachy z Nadácie otvorenej spoločnosti.

Slováci chcú chrániť spoločnosť pred zločincami a úchylákmi!

Slušná spoločnosť má chrániť dieťa, nie potenciálnych útočníkov (pedofilov) na ich dušu

Sú dva svety, v jednom svete sa falšuje minulosť a o to lepšie aj prítomnosť, s cieľom kradnúť, ničiť, znemravňovať. V druhom svete žije Láska k pravde, jedine skrze ktorú je možná úcta k človeku, vláda práva a spravodlivosti, zdravá spoločnosť

Súčasná spoločnosť akoby opäť klesla k modloslužbe. Neoliberálnou modlou je spoločensko-politický systém takzvanej liberálnej demokracie.

Termín dezinformačná spoločnosť je na opis našej spoločnosti omnoho výstižnejší ako pojem informačná spoločnosť

Totalitné režimy mali svoje gestapo, NKVD, KGB, ŠtB či Stasi, pretože nedôverovali svojim občanom a strážili spoločnosť.

Typické vládnuce triedy západných spoločností pozostávajú z absolventov humanitných disciplín a tieto kruhy sú neefektívne a veľmi zle vybavené na to, aby vedeli, čo veda ponúka na riešenie problémov spoločnosti

Táto pani Čaputová neuveriteľne rozdeľuje spoločnosť

Tí, čo zľahčujú pedofíliu, by mali byť spoločnosťou izolovaní.

V demokratickej spoločnosti je vydieranie občanov neprípustné.

V demokratickej spoločnosti majú ľudia právo aj na hlúpe, primitívne a nesprávne názory, tak ako to vidíme u liberálnych presstitútov a ich trolov.

Vplyv farebnej rasy na spoločnosť

Vyhrať cenu od Nadácie otvorenej spoločnosti môžete len vtedy, keď pracujete pre Eset, Pentu a alebo keď kopete do vlády

Za svoje slová by mal byť pán Honz okamžite zbavený svojej funkcie a vyšetrovaný za svojvoľné útoky na základné ľudské práva a slobody a vyvolávanie totalitného strachu v slovenskej spoločnosti.

Znevažovanie kresťanského modelu rodiny a morálky má za cieľ rozklad Slovenskej spoločnosti, ktorá je polarizovaná a rozoštvávaná navzájom.

Zvrátené experimenty ultraliberálov, ktoré by chceli vniesť do našeho právneho poriadku a teda do celej spoločnosti aj prostredníctvom tzv. Istanbulského dohovoru. Ide o LGBTI agendu a gender ideológiu.

Základom spoločnosti už nemá byť rodina ale LGBTI zvrátenosti

Útok na kresťanskú spoločnosť pokračuje.

Čaputovej narastajúci populizmus, extrémizmus a nezodpovedná rétorika rozdeľuje spoločnosť a útočí na hodnoty a pravidlá.

Čaputová je pre konzumnú spoločnosť ideálny produkt

Čaputová je vo výbornej spoločnosti: Merkel, Makarón, klimatická alarmistka a záškoláčka, pašeráčka vrahov a násilníkov.

Čaputová predstavuje všetko, čo by mala slovenská spoločnosť odmietnuť

Šeligu a Farskú tu okrem americkej ambasády a Nadácie otvorenej spoločnosti nikto nechce

Šimečka sa kedysi preslávil tvrdením, že slovenská, česká, poľská a maďarská spoločnosť je fašistická, potom dostal štátne vyznamenanie od Kisku

Denník N potvrdil, že sú čistý novinársky odpad. Na čele s arogantnou babizňou, ktorá ani len netuší, čo je to objektívna žurnalistika.