O starých aj nových ideológiách a o budúcnosti Európy

Luboš Blaha v rozhovore so Stanislavom Novotným

"Luboš Blaha – politológ, politik, publicista a zamestnanec Ústavu politických vied SAV."

Luboš Blaha sa bude v rozhovore s bývalým policajným prezidentom a predsedom Asociácie nezávislých médií Stanislavom Novotným rozprávať o stredoeurópskej, európskej i svetovej politike, o starých i nových ideologiách, najmä o budoúcnosti Európy. Svoj myšlienkový svet nám tak predstaví jeden z najoriginálnejších politikov Slovenska.


Autor / Zdroj

Mgr. PhDr. Ľuboš Blaha, PhD. / facebook.com

Ľuboš Blaha je slovenský politológ, filozof, marxistický resp. neomarxistický politik, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER – sociálna demokracia, predseda výboru NR SR pre európske záležitosti, overovateľ Zahraničného výboru NR SR, vedúci Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy a člen Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Pôsobí ako vedecký pracovník na Ústave politických vied Slovenskej akadémie vied a prednáša na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Liberálne ťaženie proti slobode.