Liberálna zberba,
ktorá hovorí o slušnosti
ale ponižuje, uráža, znevažuje a produkuje antislovakizmus
Zlodeji
Vysoko postavené
osoby
z politiky
a médií si neodopierajú žiadne zvrhlosti a myslia si, že sú nepostihnuteľní
Matovič
chráni
zlodejov
Youtube video

Témy

Ak dieťa Hanzelová nechce, môže ho dať zabiť vo svojej maternici, ale i mimo nej, je to jej feministické “právo“

Ak niekto nadáva Slovensku, že je fašistické či mafiánske, má na to právo a nikto mu túto slobodu nechce vziať. Len sa proste správa ako prasa.

Ak táto neoliberálna spoločnosť dovoľuje vraždiť nevinné nenarodené deti, čo má právo zakázať?

Akým právom sa Pietruchová nominuje na ochráncu práv žien? Je to len biznis, tak ako každý iný!

Američania jednostranne vypovedajú existujúce zmluvy, porušujú medzinárodné právo a odhodili bokom všetky demokratické princípy

Antifáci terorizujú obyvateľov aj na Slovensku. Nedávny prípad sa stal na feministickom pochode za takzvané právo žien na potrat.

Budeme ďalej bojovať za práva opozície. Budeme ďalej bojovať proti fašistickému valcu. Budeme ďalej upozorňovať na to, že vláda mafiánov a gangstrov nemá právo kádrovať politikov. A budeme ďalej bojovať proti ľudskej hlúposti.

Dnes majú ľudia možnosť byť od rána do večera manipulovaní, lebo to je v každej liberálnej demokracii základné ľudské právo - právo byť klamaný.

Európske inštitúcie neslúžia ľuďom, globálne siete v Sorosovom štýle chcú brať národné právomoci.

Genderistka Nicholsonová nemá žiadne právo dehonestovať, degradovať a diktovať slušným ľuďom ako majú žiť a čo si majú myslieť

Je jedno, ako došli esetáci k svojmu majetku, nemajú právo zneužívať svoju ekonomickú moc

Jedno z práv, o ktoré homosexualisti najviac žiadajú, je právo učiť o “homosexualite“ na školách.

Každé zneužitie právomocí verejného činiteľa musí byť exemplárne potrestané.

Každý liberálny boľševik má právo na názor, nech je akokoľvek hlúpy.

Každý má právo správať sa ako primitív. Nemôžeme ho neoliberálom brať.

Každý národ má právo utvárať si život podľa vlastných obyčajov a budovať si vlastnú budúcnosť a starať sa o primerané vzdelanie mladších generácií.

Každý človek má právo dostať šancu prežiť svoj život!

Korporátni novinári nemajú právo, aby presadzovali vlastný politický názor či vlastnú ideológiu

Kto dal presstitútom právo zarábať na nešťastí iných a uháňať slušných ľudí

Len fanatik môže brániť spojenectvo so štátom, ktorý sa správa ako terorista, vraždí predstaviteľov iných štátov, vyhráža sa zničením kultúrnych pamiatok, porušuje medzinárodné právo a všade rozsieva vojny, skazu a chaos.

Líder progresívcov Truban mal v minulosti totalitné názory, právo voliť by nemali mať všetci, dnes je z neho najväčší liberálny demokrat

Marek Vagovič má nespochybniteľné právo stotožniť sa s aktivitami političky Lucie Nicholsonovej, no potom nemôže očakávať, že jeho písomnú produkciu bude verejnosť považovať za nestrannú žurnalistiku.

Matovič rozoštváva Slovensko a kope do tých najslabších. Matovič nemá morálne právo stáť na čele Slovenska. Je to obyčajný daňový podvodník, ktorý na zahladenie svojej špiny použil aj vlastnú matku.

Medzinárodné právo je pre USA zdrap papiera - správajú sa ako mafiánsky gang.

Máme právo na kritiku USA a liberálov, dokonca je to našou povinnosťou

Máme právo na náš názor, na našu kritiku Američanov, korporácií, oligarchov a nerovnosti

Neoliberáli majú právo sami seba zdegenerovať.

Neoliberáli vám odkazujú: nemáte právo veriť hocičomu a nemáte právo hlásať hocičo

Nie je antisemitizmus, ak poviete, že Izrael porušuje medzinárodné právo a anektoval sýrske Golanske výšiny.

Občania majú plné právo na slobodu slova a názoru – naozajstnú slobodu slova a názoru, a nie iba zmrzačenú, ako by si nejaký tyran vo svojej spupnosti mohol zmyslieť ju oklieštiť – a občania majú plné právo sa mu postaviť na odpor, ak by sa chcel pokúsiť ich o ňu pripraviť. Na to by nemali novodobí politruci, špicli, udavači a kádrovači zabúdať.

Odteraz bude mať štát právo kontrolovať, kedy a s kým telefonujete a bude môcť monitorovať vaše hovory. Toto si nedovolili ani tie najtvrdšie totality.

Pellegrini keby mal právomoc alebo tú moc, tak by urobil harakiri (rituálnu samovraždu)

Potrat je jednoznačné násilie, nie právo potratárov!

Potratové organizácie označujú genocídu nenarodených detí ako ženské “reprodukčné právo“

Pre neoliberálov je pedofília právo

Prečo by aj Pietruchová nemala mať právo rozhodovať o živote a smrti?

Proces s Tiborom Eliotom Rostasom je politický a prokurátor by mal byť stíhaný za zneužitie právomoci verejného činiteľa.

Progresívnym presstitútom vyhovuje každá neprávosť.

Prokopčák odkazuje Slovákom, nemáte právo hlásať hocičo preto, že ste sa vo svojich životoch nedokázali nikdy preniesť cez komplex menejcennosti

Práva dieťaťa majú prednosť pred právom na dieťa.

Queer sa označujú ľudia, ktorí sa nechcú nechať ovplyvniť bežnými predstavami o typickej ženskej alebo mužskej role a zastávajú názor, že každý človek by mal mať právo určiť si svoju vlastnú identit

Rovnováha, právo a suverenita, sú základné piliere mierovej politiky

SME jednoducho šíri hlúposti a preto nemá morálne právo existovať

SME nemá morálne právo existovať, nakoľko šíri hlúposti

Sekulárni humanisti prevrátili neresti na cnosti a hlúposť na ľudské právo

Selektívnosť je fenomén, ktorý akoby vládol dnešným dňom. Selektívna slušnosť, selektívna spavodlivosť, selektívne právo, selektívny pohľad médií.

Spoliehať sa na súdy je naivné. Právnici hovoria jasne, tu už neplatí právo, tu už platí len strach.

Sudca JUDr. Klemanič zmaril dokazovanie pred súdom nepripustením svedkov obhajoby do konania a zmaril ich právo na spravodlivý proces.

Typický liberál sa bude oháňať ľudskými právami šikovného lekára z Kalkaty, ktorý má predsa právo na lepší život v súkromnej ordinácii v New Yorku než by mal niekde v špinavej nemocnici v indickom slame.

V Denníku N už vyšla právna analýza, podľa ktorej v núdzovom stave môže štát obmedzovať ľudské práva do sýtosti a zamestnanci nemajú právo reptať. Ako otroci.

V demokratickej spoločnosti majú ľudia právo aj na hlúpe, primitívne a nesprávne názory, tak ako to vidíme u liberálnych presstitútov a ich trolov.

Vy ste ľudia, ktorí máte svoj názor, a ak žijeme v demokracii, žiadni fašisti z Aktuality.sk vás nemajú právo ostrakizovať

Vyhláška Mikasovho úradu o preukazovaní certifikátu na Covid-19 hrubo porušuje právo EÚ.

Zločinci, presstitúti, liberálni korupčníci, zástupcovia oligarchie, protislovenskí judáši, všetky tieto špiny z duše nenávidia právo a spravodlivosť

Ústava Slovenskej republiky, druhá hlava, tretí oddiel, Čl. 32 hovorí: Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

Čo si má čo Čaputová predvolávať na koberček generálneho prokurátora či policajného prezidenta? Nemá na to žiadne právo. Ani vzdelanie. Ani morálnu spôsobilosť.

Čo to je? Hanzelovej právo na vraždu?

Ľudia majú právo vidieť, čo za psychopatov pracuje pre eseťácke média.

Neomarxizmus - deviantná mutácia marxizmu